Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 07/07/2017, 11:22 [GMT+7]

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo

Buổi tiếp xúc giữa Thường trực Tỉnh ủy với các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang, lần thứ nhất năm 2017, tổ chức vào lúc 08 giờ 00, ngày 10/7/2017 tại Hội trường Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

Kính mời các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang đến dự đông đủ, đúng thành phần.

.

các thông tin tiện ích