Thư mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược

Thứ Hai, 26/06/2017, 22:05 [GMT+7]

Thư mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược


Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa thông báo kế hoạch chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, cụ thể như sau:


I. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược:


    1. Tiêu chí chung:


- Có năng lực tài chính, có cam kết hợp tác và hỗ trợ lâu dài cho Công ty sau khi cổ phần hoá về cung ứng bao bì, vật tư, nguyên vật liệu.


- Có thiện chí trong quá trình đàm phán để trở thành Nhà đầu tư chiến lược (cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn về những thông tin, tài liệu của Doanh nghiệp khi Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có yêu cầu).


2. Tiêu chí cụ thể: Phải đảm bảo một trong hai tiêu chí cơ bản sau:


        a. Là đơn vị cung cấp bao bì lon nhôm và nắp lon (chiếm tỉ trọng lớn trong sản phẩm) sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng  kịp thời sản lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị trong hệ thống của Công ty Yến sào Khánh Hòa (Công ty). Đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:


    - Thời gian đã hợp tác từ 02 năm trở lên với Công ty.


    - Tổng giá trị Hợp đồng thực hiện với Công ty trong năm 2016 đạt từ 100 tỷ đồng trở lên.


    - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh về những sản phẩm cung cấp và hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất.


    b. Là đơn vị chuyên thiết kế và cung cấp vật tư, bao bì sản phẩm bằng giấy các loại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị trong hệ thống của Công ty Yến sào Khánh Hòa (Công ty). Đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:


    - Thời gian đã hợp tác từ 02 năm trở lên với Công ty.


    - Tổng giá trị Hợp đồng thực hiện với Công ty trong năm 2016 đạt từ 30 tỷ đồng trở lên.


     - Có cơ sở đặt tại Khánh Hòa, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh về những sản phẩm cung cấp và hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất.


    3. Nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước khi tham gia mua cổ phần.  

     
    4. Không chuyền nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty Cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặt biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn 05 (năm) năm thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.


    5. Trường hợp Nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế quyền chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng Hợp đồng cam kết quy định của pháp luật hiện hành.


    6. Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, Nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc.


II. Số lượng cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược:


Gồm: 6.930.000 cổ phần, chiếm 21,00% vốn điều lệ.


III. Hồ sơ đăng ký Nhà đầu tư chiến lược:


    1. Đơn đăng ký (theo mẫu của Công ty).


    2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).


    3. Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2015, 2016.


    4. Các Hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược.  


IV. Thời gian gửi hồ sơ:


Thời gian gửi hồ sơ: Trước 14h giờ ngày 14/7/2017.


V. Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:


Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.


* Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


* Người nhận hồ sơ: Ông Trần Ngọc Khải.


Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, số điện thoại: 0903 504881.


Trân trọng kính mời.

.

các thông tin tiện ích