Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 08/11/2017, 22:05 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 27/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GM/15P, từ số 0000008 đến số 0000500 của Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ Gia Minh, mã số thuế: 4201669415, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 21 Thôn Hội Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 30/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PL/15P, từ số 0000027 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Phó Lữ, mã số thuế: 4201554615,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 Nguyễn Thị Định, P. Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 25/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001482 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng

 

.

các thông tin tiện ích