Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang thông báo mất giấy tờ

Thứ Hai, 06/11/2017, 23:25 [GMT+7]

Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang có làm mất 2 GCN QSDĐ như sau:


1.GCN QSDĐ số CA 967365 vào sổ cấp CT.09458 ngày 21/10/2015 (Thửa đất 80, tờ bản đồ 53 tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang).


2.GCN QSDĐ số CA 967366 vào sổ cấp CT.09453 ngày 21/10/2015 (Thửa đất 78, tờ bản đồ 53 tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang).


Hiện ai đang lưu giữ, vui lòng gửi lại công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.


 

.

các thông tin tiện ích