Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 17/09/2017, 21:41 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 13/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000035 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát, mã số thuế: 4201600212, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 13/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT2/001, ký hiệu hóa đơn VG/15T, từ số 0000039 đến số 0000500; loại hóa đơn giá trị xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK2/001, ký hiệu hóa đơn VX/11T, từ số 0000091 đến số 0000500; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn VC/11T, từ số 0000029 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thủy Sản VN, mã số thuế: 4200423786, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 28B Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 14/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/14P từ số 0000475 đến số 0000500, ký hiệu hóa đơn TP/17P từ số 0000001 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất Thiên Phúc Window, mã số thuế: 4201356250, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 68 Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000124 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một Thành Viên Sông Đà 207 - Nha Trang, mã số thuế: 4201311700, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 100/6A Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích