Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 15/08/2017, 19:46 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

 

1. Kể từ ngày 04/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/16P, từ số 0000570 đến số 0001000 của Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Ngọc Trang Tiêu Cục Tại Khánh Hòa, mã số thuế: 0313131201-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 07/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PT/15P, từ số 0000043 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Phước Thái, mã số thuế: 4201665234, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 10/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PA/16P, từ số 0000005 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phương Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201684188, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 15 Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 08/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/15P, từ số 0000360 đến số 0000362 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh, mã số thuế: 4200739701,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 10/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/11P, từ số 0000063 đến số 0000100 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng - Điện TTC, mã số thuế: 4201300018, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 108 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 11/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000111 đến số 0000500 của Công ty TNHH XD-SX-TM-DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích