Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 08/08/2017, 22:36 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PC/14P, từ số 0000105 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Cát, mã số thuế: 4201598845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Bãi Giếng 2 Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072180 đến số 0072200 của Doanh nghiệp Tư nhân Huyền Vân, mã số thuế: 4200419500, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 03/08/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0000813 đến số 0000850 của bà Nguyễn Thị Phù Dung, mã số thuế: 4201434036, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 7, Bình Tây, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 03/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KL/11P, từ số 0000099 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Quảng cáo - Xây dựng Kim Long,  mã số thuế: 4200887890, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 7/2 Chế Lan Viên, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.  Kể từ ngày 31/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0004089 của Chi Nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1, mã số thuế: 3600436763-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 31/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001481 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 01/08/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0071926 đến số 0071950 của ông Huỳnh Cường, mã số thuế: 4201171997, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/15P, từ số 0000071 đến số 0000072 của Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Việt Nga, mã số thuế: 4201620025, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 04B đường An Dương Vương, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích