Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 03/08/2017, 22:44 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 27/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 0000052 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 02 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 27/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KS/11P, từ số 0000001 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khánh Sơn, mã số thuế: 4201080725, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 27/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000018 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hân, mã số thuế: 4201352104, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.  Kể từ ngày 31/07/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/16P, từ số 0014290 đến số 0014300 của ông Lê Văn Dũng, mã số thuế: 4200531453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tân Hiệp, Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.  Kể từ ngày 29/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0001095 đến số 0001500 của Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ vận tải Hân Trung Phát, mã số thuế: 4201567798, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 80 Trịnh Phong, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.  Kể từ ngày 03/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000961 đến số 0001000 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SD/15P, từ số 0000001 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 28/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/11P, từ số 0000303 đến số 0000500 của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Bắc Băng Dương, mã số thuế: 4201116724, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 28/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0000050 của Công ty Cổ Phần XD - TM - DV Đức Thịnh Phát, mã số thuế: 4201659181, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 335 Đường 3/4, tổ Thuận Hòa, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích