Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 24/07/2017, 22:23 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 18/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn QT/14P, từ số 0000159 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ điện Quốc Thắng, mã số thuế: 4201076341, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 81 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 21/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TV/11P, từ số 0000231 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Trang Vinh, mã số thuế: 4201041010, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 9D Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 18/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000407 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Xây dựng - Thương mại Ngọc Doanh, mã số thuế: 4200744388, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 1 Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 18/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, từ số 0000266 đến số 0000267 của Doanh Nghiệp Tư Nhân SX&DV TM Mai Trang, mã số thuế: 4201537063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 24/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/11P, từ số 0081555 đến số 0081600 của Công ty CP Xây lắp và Thương mại Bình Phú, mã số thuế: 4201071907, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 17/26 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 24/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TV/16P, từ số 0000030 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại KTV, mã số thuế: 4201681677, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 28A Yersin, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích