Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 19/07/2017, 23:49 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.  Kể từ ngày 11/07/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/13P, từ số 0068835 đến số 0068850 của Bà Lê Thị Mỹ Hạnh,  mã số thuế: 4200629811, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 12/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000057 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đình An Nguyên, mã số thuế: 4201625601, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 06/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/15P, từ số 0000355 đến số 0000358 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh, mã số thuế: 4200739701, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích