Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 14/07/2017, 00:37 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 11/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BT/13P, từ số 0000080 đến số 0000500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Trinh, mã số thuế: 4201555922, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 324/24/24 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 11/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000053 đến số 0000250 của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Xây dựng C.M.T, mã số thuế: 4200735182, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 49/13/5 Núi Một, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 14/07/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0017818 đến số 0017850 của  ông Nghị Hồng Tường, mã số thuế: 8162319595, địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CM/15P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Chi nhánh Công ty CP Đầu Tư Cái Mép Tại Khánh Hòa, mã số thuế: 0304813198-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 86C Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 12/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VH/16P, từ số 0000025 đến số 0000250 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Hàn chi nhánh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, mã số thuế: 0106114085-002, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 12/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000130 đến số 0000250 của Công ty TNHH Igreen, mã số thuế: 4201542835, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 4B Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 07/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/14P, từ số 0000055 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Thiên Hà, mã số thuế: 4201292906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 10/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NK/15P, số 0000050 và số 0000051 của Công ty Cổ phần Ngọc Khang, mã số thuế: 4200622929, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 220A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích