Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 06/07/2017, 21:42 [GMT+7]

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 04/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KC/11P, từ số 0000207 đến số 0000250 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Hút Hầm Vệ Sinh Kiên Cường, mã số thuế: 4201255943,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phước Tân, Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 04/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/12P, từ số 0000245 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tiến Đạt Nt, mã số thuế: 4201479580, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214/6 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 04/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/11P, từ số 0000274 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Nghệ Thuật Thái Quang, mã số thuế: 4201344223, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 152/3 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 06/07/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000248 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Thái Bách, mã số thuế: 4201550674, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 40A Phương Sài, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 29/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/12P, từ số 0000135 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu Tư - Thương Mại - Kỹ Thuật ATC, mã số thuế: 4201311443, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 21C-CT7A, đường B5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
    
 

.

các thông tin tiện ích