Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 29/06/2017, 23:07 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo   

1. Kể từ ngày 23/06/2017, các loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000961 đến số 0001000 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SD/15P, từ số 0000001 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 24/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/15P, từ số 0000178 đến số 0000200, từ số 0000231 đến số 0000350 và từ số 0000436 đến số 0000500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Kim, mã số thuế: 4200497033, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 09 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 27/06/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/16P, từ số 0040513 đến số 0040550 của ông Nguyễn Khắc Hiếu, mã số thuế: 4201162216, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Trà Long 2,  Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.  Kể từ ngày 27/06/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/16P, từ số 0039167 đến số 0039200 của ông Trương Công Hoàng, mã số thuế: 4201238472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.  Kể từ ngày 27/06/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/12P, số 0050900 của ông Đỗ Xuân Hồng Hạnh, mã số thuế: 4200451078, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây, Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.  Kể từ ngày 30/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ML/11P, từ số 0000049 đến số 0000150 của Công ty TNHH Minh Lộc, mã số thuế: 4200419525, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  2369 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 27/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


    
      

 

.

các thông tin tiện ích