Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 16/06/2017, 23:17 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 12/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/16P, từ số 0000570 đến số 0001000 của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngọc Trang Tiêu Cục Tại Khánh Hòa, mã số thuế: 0313131201-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 12/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, từ số 0000387 đến số 0000500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Tiến Nha Trang, mã số thuế: 4201266039, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 87A đường Trường Sa, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000348 đến số 0000500 của Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng 868, mã số thuế: 4201197522, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.  Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000028 đến số 0000250 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Acc Vina, mã số thuế: 4201662794, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Thuận Lợi, Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000125 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Trí, mã số thuế: 4200634988, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Xuân Ninh I, Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/12P, từ số 0000320 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, từ số 0000266 đến số 0000500 của Doanh Nghiệp Tư Nhân SX & DV TM Mai Trang, mã số thuế: 4201537063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 15/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/13P, từ số 0000015 đến số 0000500 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Huỳnh Khải, mã số thuế: 4201434406, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.  Kể từ ngày 09/06/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/15P, từ số 0075945 đến số 0075950 của bà Nguyễn Thị Kim Cúc, mã số thuế: 4201621974, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 13/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GB/17P, từ số 0000055 đến số 0000500 của Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Tình Và Ga Bi - Nha Trang, mã số thuế: 0309426273-004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 13/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QD/14P, từ số 0000045 đến số 0000300 của Công Ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Quang Đại NT, mã số thuế: 4201603326, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 121 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích