Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 12/06/2017, 23:22 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 05/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/14P, từ số 0000111 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Số Nha Trang, mã số thuế: 4201587480, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 145/1 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 05/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KB/15P, từ số 0000002 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Đại Kiều Bảo, mã số thuế: 4201659463, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phước Lộc, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 05/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/16P, từ số 0000008 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Nam Việt, mã số thuế: 4201661173, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 05/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/13P, từ số 0000016 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Phụng, mã số thuế: 4201549710, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 2 - Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 05/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QP/16P, từ số 0000021 đến số 0000500 của Công Ty TNHH XD Giao Thông Thủy Lợi Và Vận Tải Quốc Phong, mã số thuế: 4201673108, địa chỉ trụ sở kinh doanh: CT5, Lầu 6, P363 chung cư Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 01/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000062 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Dự án Các Công Trình Xây Dựng Miền Nam,  mã số thuế: 4201161445, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 49/13B Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.           
 

.

các thông tin tiện ích