Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà thông báo

Thứ Hai, 12/06/2017, 01:55 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 06/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/15P, từ số 0000214  đến số 0000312  và từ số 0000355  đến số 0000500  của  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Minh,  mã số thuế: 4200739701,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 06/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BP/11P, từ số 0000136  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Phát,  mã số thuế: 4201244973,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố Phước Đa 3, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


Vậy Cục Thuế kính đề nghị Báo Khánh Hòa quan tâm đăng tải nhằm tạo điều kiện để Cục Thuế Khánh Hòa hoàn thành nhiệm vụ được giao.


 

.

các thông tin tiện ích