Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 05/06/2017, 21:31 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo 
 

1. Theo Quyết định số 09/QĐ-CCT ngày 04/01/2017 của Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/15P, từ số 0000084 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hoàng Lâm Phú Khánh Hòa, mã số thuế: 4201656536, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 14B Vân Đồn, P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 30/12/2016, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NK/15P, số 0000041 đến số 0000043 của Công ty Cổ phần Ngọc Khang, mã số thuế: 4200622929, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 220A Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích