Thông báo mất hồ sơ, tài liệu

Thứ Năm, 04/05/2017, 23:19 [GMT+7]

Thông báo


(V/v: Mất hồ sơ, tài liệu)


Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:


Biên nhận thu phí bảo hiểm số:160017320783005


Ai nhặt được, hoặc đang sở hữu, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số: (08) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:


Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam


Lầu 21, Tòa nhà Sunwah 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM


Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không có giá trị sử dụng.


Xin cảm ơn.

 

.

các thông tin tiện ích