Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 04/05/2017, 23:06 [GMT+7]

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo
 

1.    Kể từ ngày 24/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn CS/14P, từ số 0000093  đến số 0000100 và từ số 0000148  đến số 0000500 của  Công ty TNHH tư vấn - xây dựng CS,  mã số thuế: 4200745092,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 25/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VL/13P, từ số 0000051  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Đầu tư Nội thất Vạn Lợi,  mã số thuế: 4201532523,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
    
        

.

các thông tin tiện ích