Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 04/05/2017, 22:52 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 27/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KQ/11P, từ số 0000118 đến số 0000250 của  Công ty TNHH Kiến Quốc, mã số thuế: 4200691538, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 - Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 27/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AQ/15P, từ số 0000024 đến số 0000100 của  Công Ty TNHH Anh Quân Nha Trang, mã số thuế: 4201655998, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 609 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 27/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000186 đến số 0000187 của  Doanh nghiệp tư nhân Hải Lý, mã số thuế: 4200561063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 26/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/15P, từ số 0000066 đến số 0000250 của  Công ty TNHH Khánh Thu NT, mã số thuế: 4201635737, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phú Lộc Đông 3, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 26/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/12P, từ số 0000232 đến số 0000250 của  Công Ty TNHH Tiến Đạt Nt, mã số thuế: 4201479580, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214/6 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 28/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NC/12P, từ số 0000024 đến số 0000500 của  Công Ty TNHH Nam Cường Cr,  mã số thuế: 4201441682, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường số 2, Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 04/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/12P, từ số 0000135 đến số 0000500 của  Công Ty TNHH Đầu Tư - Thương Mại - Kỹ Thuật Atc,  mã số thuế: 4201311443, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 21C-CT7A, đường B5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 04/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000004 đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Điện nước Khánh Hòa, mã số thuế: 4201130895, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 88 Hương Lộ, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích