Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 23/04/2017, 22:45 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 27/03/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000050  đến số 0000500 của  Công Ty Cổ Phần Xd - Tm - Dv Đức Thịnh Phát,  mã số thuế: 4201659181,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  335 Đường 3/4, tổ Thuận Hòa, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 19/04/2017, các loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001 ký hiệu hóa đơn SD/11P  từ số 0000961  đến số 0001000 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002 ký hiệu hóa đơn SD/15P từ số 0000001  đến số 0002000 của  Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang,  mã số thuế: 4200719977,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 21/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000101  đến số 0000500 của  Công Ty TNHH Thuận Hòa Phát,  mã số thuế: 4200703511,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  27A Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Các hóa đơn của  Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Nha Trang,  mã số thuế: 4200692997,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  30A Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng gồm: (1) Loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/11P, từ số 0000173  đến số 0000204  không còn giá trị sử dụng từ ngày 07/01/2015; (2) Loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/11P, từ số 0000205  đến số 0000500 không còn giá trị sử dụng từ ngày 20/04/2017.


5.    Kể từ ngày 24/04/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0000812  đến số 0000850 của  bà Nguyễn Thị Phù Dung,  mã số thuế: 4201434036,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 7, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích