Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000080 đến số 0000100 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Tiến, mã số thuế: 4201151775, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 09 đường Cao Văn Bé, ....

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/15P, từ số 0031648 đến số 0031650 của Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông 3 Hạt Dẻ, mã số thuế: 4201613885, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 7/16 tổ 4 Ngọc Hội, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa thông báo

Ngày 28/12/2017 trên đường đi  làm nhân viên Bảo hiểm PJICO đã làm rơi những giấy chứng nhận bảo hiểm sau:

 
.

các thông tin tiện ích