Công ty TNHH Gia Hợp Nha Trang Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 41 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201559444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 4/6/2013

Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Phát Tài bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 07 Tăng Bạt Hổ, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201645372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 28/5/2015.

Công ty TNHH Rèm cửa Minh Thành bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 153 Thống Nhất, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201422746 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 13/1/2016.

 
.

các thông tin tiện ích