Cty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái tuyển dụng

Cty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng

2 Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng 2 cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán 1 kỹ sư chuyên ngành Quản lý đất đai Điều kiện: Nam; Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác; Tốt nghiệp Đại học chính quy.

Danh sách cán bộ đi B tỉnh Khánh Hòa chưa nhận hồ sơ, kỷ vật

Nhằm tỏ lòng tri ân những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; cung cấp thông tin để cá nhân và thân nhân gia đình cán bộ đi B làm cơ sở giải quyết chế độ chính sách...

 
.

các thông tin tiện ích