Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí công việc như sau: I. Chức danh tuyển dụng: 1. Nhân viên phát hàng: phát các sản phẩm của Bưu điện đến địa chỉ khách hàng.     Số lượng tuyển: 15 nhân viên ( tuyển nam và nữ)

 
.

các thông tin tiện ích