Giai đoạn 2017 - 2021:

Nha Trang cần 356 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 05/12/2016, 22:53 [GMT+7]

Nha Trang cần 356 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời phấn đấu đến năm 2021 cả 8 xã hoàn thành Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới của tỉnh và được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến, giai đoạn 2017 - 2021, thành phố cần hơn 356 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu trên.

 

Trường Tiểu học Vĩnh Trung - công trình được đầu tư từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới
Trường Tiểu học Vĩnh Trung - công trình được đầu tư từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới


Theo đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 98 tỷ đồng (chiếm hơn 27%), nhân dân đóng góp 17 tỷ đồng (gần 5%); còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn trong doanh nghiệp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.


ĐỨC CƯỜNG
 

.

các thông tin tiện ích