Xét công nhận 6 xã hoàn thành nông thôn mới

Thứ Tư, 30/11/2016, 02:31 [GMT+7]

Sáng 29-11, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp thẩm định các xã đạt chuẩn NTM 2016.


Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã xem xét báo cáo tổng hợp thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí của 6 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 gồm: Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), Vĩnh Phương, Phước Đồng (TP. Nha Trang), Diên Điền (huyện Diên Khánh) và Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm). Theo đó, 5/6 xã đã được các sở, ban, ngành chức năng thẩm định đã đạt 19/19 tiêu chí. Riêng xã Cam Hải Đông còn tiêu chí trường học là chưa đạt. Các thành viên dự họp yêu cầu huyện Cam Lâm và các sở, ngành liên quan tập trung nguồn lực đầu tư cho Cam Hải Đông hoàn thành tiêu chí này vào đầu năm 2017. Đồng thời, bỏ phiếu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM 2016 đối với 6 xã này.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích