Xã Diên Sơn: Tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

Thứ Ba, 30/08/2016, 22:42 [GMT+7]

Ngày 30-8, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh) về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.


Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã được 630 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 3.420 tấn, đạt 50%; tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS đạt 125%. Xã còn 57 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo và đang phấn đấu giảm 12 hộ nghèo trong năm nay. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để bê tông hóa tuyến đường đã hư hỏng; đầu tư tuyến mương thoát nước; đầu tư cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn; tăng biên chế giáo viên mầm non…


Ông Nguyễn Duy Bắc yêu cầu xã tiếp tục củng cố và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; làm tốt công tác an sinh xã hội, chính sách cho người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính… Về kiến nghị của địa phương, đồng chí đề nghị xã lập đề án và đồng ý hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường giao thông. Đối với mương thoát nước, xã cần báo cáo huyện, tỉnh để cân đối sử dụng ngân sách tỉnh. Các sở, ngành quan tâm hỗ trợ xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư công…  


H.DUNG
 

.

các thông tin tiện ích