Giai đoạn 2016 - 2020:

Hơn 6,3 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 28/07/2016, 06:20 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020.


Theo đó, đến năm 2020, 100% cán bộ xây dựng NTM các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng NTM, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phù hợp với vị trí công tác được giao. Cấp tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng NTM cấp huyện và một số lớp điểm cho cán bộ cấp xã; cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xây dựng NTM cấp xã, các thôn. Dự kiến, giai đoạn 2016 - 2020, cả cấp tỉnh và huyện sẽ tổ chức 183 lớp cho 9.192 học viên; kinh phí thực hiện hơn 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích