Khánh Vĩnh:

Mức độ đạt tiêu chí thấp

Thứ Năm, 03/03/2016, 22:20 [GMT+7]

Mức độ đạt tiêu chí thấp

Với đặc thù huyện miền núi, xuất phát điểm thấp, vốn phân bổ còn hạn chế nên mức độ hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại huyện Khánh Vĩnh gặp nhiều khó khăn.  


Là xã điểm XDNTM, nhưng đến nay, Sông Cầu mới đạt 12/19 tiêu chí; 7 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thu nhập, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở. Ông Trần Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Sông Cầu có xuất phát điểm thấp, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, giai đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn NTM đầu tư cho địa phương chỉ khoảng 18 tỷ đồng nên rất khó để hoàn thành các tiêu chí hạ tầng, chưa kể các tiêu chí khác cũng đang cần vốn”, ông Phúc chia sẻ.

 

Công trình nước sinh hoạt tại xã Sông Cầu đã được đầu tư nâng cấp
Công trình nước sinh hoạt tại xã Sông Cầu đã được đầu tư nâng cấp


Các xã khác trong top khá của huyện như: Khánh Nam mới đạt 9 tiêu chí, Khánh Trung 6 tiêu chí. Theo ông Huỳnh Văn Thúc - Chủ tịch UBND xã Khánh Trung, vốn NTM hàng năm cấp cho xã khoảng 2 tỷ đồng nên rất khó để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng. Xã tuy có tiềm năng về kinh tế nông, lâm nghiệp, nhưng để nâng mức thu nhập của người dân đạt chuẩn theo tiêu chí không dễ. Hiện xã đang được tỉnh xem xét đầu tư xây dựng vùng chuyên canh bưởi da xanh 70ha, kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Đây cũng là điều kiện để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

 

Giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn huy động trên địa bàn huyện thực hiện chương trình XDNTM hơn 168 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 33 tỷ đồng, tỉnh 66,5 tỷ đồng, huyện 32 tỷ đồng, xã hơn 24 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng. Theo đó, toàn huyện đầu tư 93 công trình, trong đó có 73 công trình giao thông (93km), 1 sân vận động, 1 trường học, 3 cầu treo, 4 cống hợp thủy…

Theo Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM huyện, đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 12 tiêu chí (Sông Cầu); 2 xã đạt 9 tiêu chí (Khánh Đông, Khánh Nam); 3 xã đạt 7 tiêu chí (Khánh Thượng, Cầu Bà, Khánh Thành); 6 xã đạt 6 tiêu chí (Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Hiệp, Liên Sang, Sơn Thái và Giang Ly); 1 xã đạt 5 tiêu chí là Khánh Phú. Nguyên nhân mức độ đạt tiêu chí thấp là do hầu hết các xã trong huyện có xuất phát điểm thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đảm bảo; nhu cầu nguồn lực đầu tư khá lớn nhưng việc phân bổ vốn ngân sách hàng năm từ Trung ương và địa phương còn hạn chế; việc huy động đóng góp của nhân dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các hình thức sản xuất phù hợp để nâng cao thu nhập cho người dân miền núi còn lúng túng; khó khăn tìm đầu ra cho nông sản, hàng hóa…


Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, giai đoạn 2016 - 2020, huyện tập trung nguồn lực hỗ trợ 3 xã hoàn hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM là: Sông Cầu, Khánh Đông, Khánh Trung; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chương trình XDNTM, phát huy tính chủ động, sáng tạo, chung sức, chung lòng, tự giác tham gia thực hiện chương trình của người dân; tập trung khai thác thế mạnh, tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập và phát triển sản xuất thông qua việc cụ thể hóa đề án xác định cơ cấu cây trồng chủ lực của huyện; tăng cường tập huấn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề về XDNTM nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác XDNTM… Bên cạnh đó, huyện đề xuất tỉnh tăng cường hỗ trợ vốn đầu tư cho chương trình XDNTM (hạ tầng và phát triển sản xuất); thay đổi cơ chế phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, giao tổng vốn cho huyện căn cứ mục tiêu phát triển để chủ động triển khai cho từng xã.  


V.L


 

.

các thông tin tiện ích