Xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

Thứ Hai, 10/07/2017, 20:19 [GMT+7]

Hỏi: Chi nhánh mới thành lập ngày 7-7-2016 tại Khánh Hòa, trụ sở chính tại Hà Nội hiện đang kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng. Chi nhánh thuộc diện kê khai thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng hay quý?


Trả lời: Căn cứ Điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156 ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn việc khai thuế GTGT và  Điểm a1, a2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156 hướng dẫn khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN, trường hợp chi nhánh là đơn vị mới thành lập, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 7-7-2016 thì việc xác định kỳ khai thuế GTGT và thuế TNCN được thực hiện như sau:


Về thuế GTGT: Việc khai thuế GTGT của chi nhánh được thực hiện theo quý kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (7-2016) cho đến hết năm 2017. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo (năm 2018) sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) là năm 2017 để xác định việc thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý từ năm 2018. Cụ thể: Nếu tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của chi nhánh trong năm 2017 từ 50 tỷ đồng trở xuống thì chi nhánh tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ quý I/2018. Nếu tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của chi nhánh trong năm 2017 vượt trên 50 tỷ đồng thì chuyển sang thực hiện khai thuế GTGT theo tháng kể từ tháng 1-2018. Từ năm 2018, việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng của chi nhánh được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm (từ năm 2018 đến hết 2020).


Về thuế TNCN: Trường hợp chi nhánh thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì cũng khai thuế TNCN theo quý (không phụ thuộc vào số thuế TNCN đã khấu trừ). Trường hợp chi nhánh thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng thì: (i) Thực hiện khai thuế TNCN theo tháng nếu phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên; (ii) Thực hiện khai thuế TNCN theo quý nếu không thuộc trường hợp (i) trên đây.


 Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

.

các thông tin tiện ích