Việc chi trả nhiều lần đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp về hưu

Thứ Hai, 03/07/2017, 05:26 [GMT+7]

Hỏi: Công ty chi trả tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp về hưu cho người lao động làm nhiều lần theo yêu cầu của người lao động thì có vi phạm các luật thuế không?


Trả lời: Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân, không có quy định khống chế số lần chi trả đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp về hưu cho người lao động. Vì vậy, trường hợp công ty thực hiện chi trả nhiều lần các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp về hưu theo yêu cầu của người lao động mà việc này nếu không nhằm mục đích và không dẫn tới các hành vi trốn thuế, gian lận về thuế thì không bị coi là vi phạm pháp luật về thuế. 


Thùy Trang
(Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

    

.

các thông tin tiện ích