Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Thứ Bảy, 01/07/2017, 00:59 [GMT+7]

Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

Hỏi: Tôi là người bị kiện trong một vụ án dân sự. Người khởi kiện yêu cầu tòa án phong tỏa tài khoản của tôi trong khi số tiền đòi chỉ bằng 1/3 số tiền trong tài khoản. Chính vì việc này mà tôi bị các đối tác phạt hợp đồng, thiệt hại rất lớn. Xin hỏi, trách nhiệm của bên yêu cầu phong tỏa tài sản mà sai được quy định như thế nào?


Hoàng Thị Yến (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo Điều 113 Bộ luật Tố tụng dân sự, người yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.


Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì tòa án phải bồi thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Tòa án tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;


b) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu;


c) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân;


d) Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng.


Luật gia Minh Hương
 

.

các thông tin tiện ích