Thuế giá trị gia tăng đối với chế phẩm sinh học

Chủ Nhật, 16/07/2017, 22:17 [GMT+7]

Hỏi: Công ty kinh doanh các mặt hàng chế phẩm sinh học (hoạt chất) dùng trong nuôi trồng thủy sản có phải nộp thuế GTGT không?


Trả lời: Căn cứ các quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015 ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT của Thông tư số 219/2013 ngày 31-12-2013  và quy định tại Điều 5 Thông tư số 50/2014 ngày 24-12-2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường hợp công ty kinh doanh các mặt hàng chế phẩm sinh học (hoạt chất) dùng trong nuôi trồng thủy sản thì doanh thu bán các chế phẩm sinh học này cho người mua (bao gồm tất cả các tổ chức và cá nhân) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (áp dụng từ ngày 1-1-2015).


Công ty cần tra cứu phần mềm thức ăn và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trong danh mục được phép lưu hành tại Việt nam tại địa chỉ: http://csdlthucan.tongcucthuysan.gov.vn:8085 hoặc truy cập vào các website của Tổng Cục thủy sản (www.fistenet.gov.vn) theo hướng dẫn tại thông báo số 612/TB-CT ngày 3-2-2015 của Cục Thuế tỉnh để xem các chế phẩm sinh học của công ty kinh doanh có thuộc danh mục được phép lưu hành tại việt Nam hay không; để làm cơ sở xuất hóa đơn và khai thuế GTGT theo đúng quy định.  


 Diệu Hồng 

(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích