Thuế giá trị gia tăng

Thứ Hai, 03/07/2017, 07:18 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có mua một lượng dầu tại nước ngoài để chạy tàu biển tuyến quốc tế, hiện nay, công ty bán thanh lý tàu biển này, đồng thời bán lượng dầu nhiên liệu còn tồn kèm theo tàu biển. Công ty có được phép bán lượng dầu này hay không và thuế suất thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu?


Trả lời: Về việc công ty có được phép bán dầu nhiên liệu (chưa làm thủ tục nhập khẩu) còn tồn kèm theo tàu biển hay không và thủ tục cần thiết để được bán số dầu này không thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế. Vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, quản lý kinh doanh xăng dầu (cơ quan hải quan, công thương...)  để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.


Trường hợp công ty sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và được phép bán số dầu nhiên liệu còn tồn theo tàu nêu trên cho người mua trong nước thì khi xuất bán dầu, công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phổ thông là 10% như đối với xuất bán hàng hóa thông thường.

Mai Dương
(Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)


 

.

các thông tin tiện ích