Kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần

Thứ Hai, 10/07/2017, 20:19 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có một số cổ đông là tổ chức công đoàn của các đơn vị khác, các tổ chức này là tổ chức chính trị xã hội và không có mã số thuế. Khi các công đoàn chuyển nhượng cổ phần cho nhau thì phải kê khai và nộp các khoản thuế nào? Khi công ty chi trả cổ tức cho các tổ chức công đoàn trên thì công ty phải kê khai và nộp thuế nào?


Trả lời: Trường hợp các tổ chức công đoàn không phải là doanh nghiệp, không có mã số thuế nếu có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, cổ tức được chia thì thực hiện như sau:


Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần: Tổ chức công đoàn có hoạt động chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục xin cấp mã số thuế để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính.


Đối với thu nhập từ cổ tức được chia: Trường hợp công ty là bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu đã thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đầy đủ theo quy định của Luật Thuế TNDN thì khoản thu nhập từ cổ tức được chia cho các cổ đông có hoạt động góp vốn, mua cổ phần của công ty thuộc diện được miễn thuế TNDN theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư 78.

Hồng Phượng
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

 

 

.

các thông tin tiện ích