Hồ sơ, chứng từ để tính vào chi phí được trừ

Chủ Nhật, 23/07/2017, 21:37 [GMT+7]

Hỏi: Tiền thuê nhà > 100 triệu đồng/năm. Nếu không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Nếu được thì toàn bộ chứng từ liên quan được tính vào chi phí hợp lý là gì? Hợp đồng, biên lai nộp thuế thay chủ nhà (giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp), chứng từ thanh toán tiền đã đủ chứng minh là có phát sinh thuê nhà và đã hợp lý chưa? Có cần phải có hóa đơn không?


Trả lời: Tại Khoản 2.5 Điều  6, Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015) của Bộ Tài chính quy định hồ sơ, chứng từ để  tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi tiền thuê tài sản của cá nhân:


“- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.


- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.


- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân”.


Vậy, đối với khoản tiền thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ chứng từ để tính vào chi phí được trừ thực hiện theo quy định trên mà không cần phải có hóa đơn, không phân biệt tiền thuê nhà trên hay dưới 100 triệu đồng.


N.K
(Theo Website Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa) 

.

các thông tin tiện ích