Đương sự vắng mặt khi tòa tuyên án phải được ghi vào bản án

Thứ Ba, 11/07/2017, 21:27 [GMT+7]

Hỏi: Trường hợp bị kiện có tham gia phiên tòa hành chính nhưng lại vắng mặt không có lý do khi tòa án tuyên án. Xin hỏi, việc người bị kiện vắng mặt không có lý do có  được ghi vào biên bản phiên tòa hay ghi vào bản án?


Nguyễn Thị Năm (huyện Khánh Vĩnh)


Trả lời: Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 166 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì trong biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa.


Khoản 7 Điều 153 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: “Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho rời khỏi phòng xử án nếu có lý do chính đáng”.


Tại Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân Tối cao về giải đáp nghiệp vụ đã nêu rõ: Trường hợp đương sự vắng mặt khi hội đồng xét xử tuyên án, thì việc vắng mặt có lý do chính đáng hay không có lý do chính đáng đều phải được ghi vào bản án và biên bản phiên tòa.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích