Chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ Hai, 24/07/2017, 07:20 [GMT+7]

Chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Hỏi: Công ty có ký hợp đồng hợp tác khai thác sản xuất đá với công ty chủ mỏ đá, trong hợp đồng hợp tác, công ty chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình khai thác và sản xuất. Vậy, khi công ty thanh toán lại cho công ty chủ mỏ đá khoản tiền cấp quyền khai thác và phí cải tạo phục hồi môi trường, công ty chủ mỏ đá có xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không? Nếu có xuất hóa đơn thì thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu? Các khoản chi phí liên quan đến tiền cấp quyền khai thác trên mà công ty đã trả cho công ty chủ mỏ đá có được xem là chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác sản xuất đá với công ty chủ mỏ đá. Nếu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định thể hiện rõ việc công ty có trách nhiệm nộp thay cho công ty chủ mỏ đá các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước như: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí cải tạo phục hồi môi trường... thì công ty được sử dụng các biên lai, chứng từ hợp lệ về việc nộp phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... để kê khai tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của công ty (công ty chủ mỏ đá không phải xuất hóa đơn GTGT cho công ty) theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC).


THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích