Xác định nghĩa vụ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thứ Hai, 19/06/2017, 21:23 [GMT+7]

Xác định nghĩa vụ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Công ty có chương trình khuyến mãi khi bán căn hộ (đã được thông báo đến Sở Công Thương) như: khách hàng đặt cọc khi mua căn hộ du lịch được tặng điện thoại, hoặc khách hàng thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ du lịch sẽ được tặng một sổ tiết kiệm hoặc vàng... Khách hàng khi nhận các hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi nêu trên có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?


Trả lời: Tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3929/TCT-TNCN ngày 23-9-2015, vấn đề công ty hỏi liên quan đến việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các sản phẩm, hàng hóa khuyến mãi tặng cho khách hàng được thực hiện như sau:


Trường hợp công ty thực hiện chương trình khuyến mãi theo các hình thức quy định tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14-6-2005 thì khoản tiền, hiện vật mà cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế TNCN từ trúng thưởng theo quy định tại Khoản 6(b), Điều 2 và Khoản 1 Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính.


Trường hợp công ty thực hiện chương trình khuyến mãi bằng hình thức cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ nhận quà tặng theo quy định tại Khoản 10(d), Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính.


Đỗ Lê Thùy Trang
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích