Người mua được sở hữu tài sản đấu giá ngay tình

Thứ Ba, 30/05/2017, 05:05 [GMT+7]

Người mua được sở hữu tài sản đấu giá ngay tình

Hỏi: Chị tôi trúng đấu giá tài sản một khu đất với giá trên 3 tỷ đồng và đã nộp tiền mua theo quy định. Tuy nhiên sau đó, xuất hiện người thứ ba tranh chấp khu đất trên. Vậy quyền lợi của người mua trúng đấu giá được pháp luật bảo vệ như thế nào?


                                   Trịnh A. (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Khoản 2 Điều 7 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2017) quy định: “Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình.


Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.


Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của luật này”.


Như vậy, trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình theo quy định tại điều luật nêu trên.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích