Xuất hóa đơn đối với hàng mẫu

Thứ Hai, 13/03/2017, 06:45 [GMT+7]

- Hỏi: Công ty kinh doanh thức ăn thủy sản gửi mẫu thức ăn đến Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Đông Nam Bộ để kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định. Vậy, công ty chỉ làm phiếu xuất kho cho lượng mẫu thức ăn này và không xuất hóa đơn bán hàng được không?


- Trả lời: Theo quy định tại  Khoản 1(b) Điều 16 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định về nguyên tắc lập hóa đơn thì công ty phải lập hóa đơn kể cả trong trường hợp xuất hàng hóa sử dụng làm hàng mẫu gửi đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, nếu việc xuất gửi hàng mẫu đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra chất lượng sản phẩm để thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và không thu tiền thì trên hóa đơn, công ty cần ghi rõ nội dung hàng mẫu gửi đi kiểm tra chất lượng sản phẩm, không thu tiền và không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với giá trị hàng mẫu gửi đi kiểm nghiệm.  


MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 
 

.

các thông tin tiện ích