Chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế

Thứ Hai, 13/03/2017, 10:40 [GMT+7]

- Hỏi: Công ty được thành lập trong năm 2015 và đã áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp từ khi thành lập đến hết năm 2016. Để chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2017, công ty cần làm những thủ tục nào?


- Trả lời: Tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156 ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định việc chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:


“Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT… thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.


Trường hợp người nộp thuế từ 1-1-2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.


Người nộp thuế phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ”.


Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ và theo như trình bày đã áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp từ khi thành lập đến hết năm 2016. Để chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ từ năm 2017, công ty đã thực hiện gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20-12-2016 thì công ty được chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT sang khấu trừ kể từ năm 2017.

 HỒNG PHƯỢNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)


 

.

các thông tin tiện ích