Được điều động có trở thành công chức?

Thứ Năm, 16/02/2017, 22:01 [GMT+7]

Hỏi: Tôi hiện là viên chức của một cơ quan dịch vụ thuộc một sở. Nếu tôi được điều động sang một vị trí công tác của đơn vị khác cũng thuộc sở mà theo quy định vị trí ấy là công chức thì sau khi điều chuyển, tôi có được trở thành công chức không?


Một bạn đọc ở TP. Nha Trang


Trả lời: Để xem xét bạn có thể làm công chức hay không cần căn cứ vào quy định của Luật Cán bộ, công chức. Theo khoản 2 điều 4 của Luật Cán bộ, công chức quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước…”


Như vậy, nếu bạn không được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan như quy định trên thì không phải là công chức.


Giả sử trong trường hợp bạn được điều chuyển theo dạng tuyển đặc cách vào ngạch công chức thì bạn phải đáp ứng 4 điều kiện được quy định tại Điều 14 nghị định 29/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức. Theo đó, bạn phải có kinh nghiệm công tác 3 năm trở lên, tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp vị trí tuyển dụng, có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực được tuyển dụng. Do đó, nếu bạn chỉ là được điều động vị trí công tác thì việc điều động đó chưa thể khiến bạn trở thành công chức mà cần phải làm theo quy trình đã được quy định thì bạn mới trở thành công chức được.


Để biết thêm chi tiết, mời bạn liên hệ với Phòng Nội vụ cấp huyện hoặc Sở Nội vụ để được giải thích cụ thể hơn.


Luật gia Minh Hương

.

các thông tin tiện ích