Thủ tục xuất hóa đơn lẻ

Chủ Nhật, 15/01/2017, 23:44 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có ký hợp đồng với các tổ đội xây dựng do một cá nhân làm đại diện thi công một số hạng mục công trình. Thủ tục để các tổ đội mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xuất cho công ty gồm những hồ sơ gì?


Trả lời: Theo quy định  tại Khoản 2(a) Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014, chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với trường hợp các cá nhân hoặc nhóm cá nhân không kinh doanh, không có tư cách pháp nhân nhưng có phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ xây dựng cho công ty và cần có hóa đơn để giao công ty khi thanh toán tiền cung ứng dịch vụ thì thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2014.


Để có hóa đơn xuất cho công ty theo quy định, các cá nhân cung ứng dịch vụ xây dựng nêu trên cần làm đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) kèm theo các hợp đồng, chứng từ thanh toán liên quan và liên hệ với cơ quan Chi cục Thuế quản lý địa bàn nơi cá nhân cư trú để được hướng dẫn thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế và được cấp hóa đơn lẻ theo quy định.


 THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

.

các thông tin tiện ích