Xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế

Chủ Nhật, 04/12/2016, 22:33 [GMT+7]

Hỏi: Công ty xây dựng nhà phần thô và ký hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng trong 10 năm với hình thức thanh toán tiền thuê nhà theo định kỳ 3 tháng. Theo thỏa thuận trên hợp đồng, bên đi thuê sẽ bỏ tiền đầu tư xây dựng hoàn thiện phần nội ngoại thất của văn phòng và cấn trừ dần chi phí xây dựng này vào tiền thuê nhà. Đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và kê khai nộp thuế của hai bên đối với hoạt động trên?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày có hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để cho thuê thì thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm thu tiền theo tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Vì vậy, khi thu tiền theo tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT với doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền cho thuê trả từng kỳ theo hợp đồng (chưa có thuế GTGT) và không loại trừ bất kỳ khoản cấn trừ nào của bên đi thuê (nếu có).


Trường hợp giữa hai bên có thỏa thuận trên hợp đồng về việc bên đi thuê sẽ thực hiện đầu tư xây dựng căn nhà sau đó sẽ cấn trừ dần vào số tiền thuê nhà phải trả thì đây được xem là hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt của bên đi thuê đối với bên cho thuê. Vì vậy, tại thời điểm bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành cho công ty (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền), bên đi thuê có nghĩa vụ xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT của hoạt động xây dựng, lắp đặt với doanh thu tính thuế là toàn bộ giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. Công ty được sử dụng hóa đơn GTGT về hoạt động xây dựng, lắp đặt mà bên đi thuê đã xuất để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ) hoặc hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Khoản 9 Điều 14 Thông tư 219/2013 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính.

THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích