Xử lý trường hợp mất hóa đơn

Thứ Hai, 26/12/2016, 00:04 [GMT+7]

Hỏi: Công ty xuất hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 cho công ty A, nhưng hóa đơn bị thất lạc trong quá trình bàn giao. Công ty đã giải trình với cơ quan Thuế và gửi hóa đơn bản sao chụp liên 1 gửi cho công ty A nhưng công ty A không chấp nhận thanh toán. Vậy hóa đơn bản sao có được kê khai khấu trừ thuế và đưa vào chi phí hợp lý không?


Trả lời: Trường hợp công ty hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì hai bên thực hiện thủ tục xử lý đối với hóa đơn bị mất theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 và người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu của công ty kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế (bao gồm việc kê khai khấu trừ thuế đầu vào và hạch toán chi phí theo quy định).HỒNG PHƯỢNG
(Phòng Tuyên Truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích