Việc thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016:

Thực hiện đúng quy định

Thứ Hai, 28/11/2016, 22:41 [GMT+7]

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được thư của bà Lê Thị Hoa (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) thắc mắc việc thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016, cụ thể như sau: Việc tổ chức thi tuyển dựa trên văn bản nào? Tuyển dụng có trường hợp yêu cầu giới tính, vậy có trái với luật bình đẳng giới? Tại sao lại tổ chức sơ tuyển? Đề nghị giải thích yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên thì người có tốt nghiệp Đại học có được tham gia không? Vì sao lại quy định vị trí cần tuyển phải là đảng viên? Tại sao chỉ thi 1 môn kiến thức chung và trắc nghiệm mà không thi kiến thức chuyên ngành?


Về vấn đề này, Hội đồng thi công chức, viên chức Tỉnh ủy (gọi tắt là Hội đồng thi) trả lời như sau:


1. Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển, nâng ngạch công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2016 căn cứ các văn bản quy định của pháp luật về thi tuyển công chức, viên chức và Hướng dẫn số 37 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.


2. Vấn đề quy định giới tính khi tuyển dụng. Yêu cầu này là đúng quy định bởi theo Điểm d, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 13 thì “các nội dung khác (nếu có) theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý công chức” và Điểm 1.3 Hướng dẫn 37 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Đối với vị trí việc làm là công chức trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì cơ quan sử dụng công chức có thể quy định thêm một số điều kiện cho phù hợp với chức năng, phương thức hoạt động của đoàn thể mình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xem xét, quyết định”.


Do đó, theo yêu cầu của từng vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng là nữ hoặc nam và Hội đồng thi đã thống nhất, thông báo công khai trước khi tuyển dụng.


3. Hội đồng thi thông báo thời gian sơ tuyển là tạo điều kiện công khai, công bằng cho các thí sinh dự tuyển đều được dự sơ tuyển tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển; tránh trường hợp các thí sinh không nhận được giấy báo đến dự sơ tuyển sẽ mất quyền được thi tuyển.


4. Tùy theo nhu cầu của từng vị trí công việc cần tuyển có yêu cầu bằng cấp phù hợp. Yêu cầu Cao đẳng là yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên; tuy nhiên nếu thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên khi thi vào vị trí này, sau khi được tuyển dụng thì chỉ được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch cán sự.


5. Về yêu cầu đảng viên hoặc có lý lịch rõ ràng: tại Điểm 1.2 của Hướng dẫn 37 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng từ Trung ương đến cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ”. Hội đồng thi đã thống nhất thí sinh đăng ký dự tuyển là đảng viên hoặc có lý lịch rõ ràng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.


6. Về hình thức thi tuyển và môn thi tuyển: căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm và tính đặc thù riêng của khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Hội đồng thi đã quyết định hình thức thi, môn thi và thông báo công khai trên Báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.


PHÒNG BẠN ĐỌC
 

.

các thông tin tiện ích