Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Thứ Hai, 07/11/2016, 06:44 [GMT+7]

Hỏi: Công ty là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư để xây dựng nhà máy chế biến muối. Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng thì phải kê khai thuế theo tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nào?


Trả lời: Trường hợp công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư theo tờ khai mẫu số 02/GTGT, ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Khi kết thúc giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện khai thuế GTGT theo tờ khai mẫu số 01/GTGT, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.  

 THANH TÚ
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích