Kê khai, khấu trừ đối với số thuế giá trị gia tăng

Chủ Nhật, 06/11/2016, 23:18 [GMT+7]

Hỏi: Trường hợp cơ quan thuế tiến hành thanh tra thuế và truy thu thuế nhà thầu nước ngoài do doanh nghiệp có sai sót trong quá trình kê khai thuế, bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN thì doanh nghiệp có được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT bị truy thu nêu trên không?


Trả lời: Tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:


“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.


Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”,


Căn cứ quy định trên và tham chiếu nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1964/TCT-CS ngày 9-5-2016, trường hợp công ty theo như trình bày thì cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra thuế tại trụ sở công ty và đã xử lý truy thu thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài do sai sót trong quá trình kê khai thuế thì công ty không được kê khai khấu trừ bổ sung đối với số thuế GTGT bị truy thu này.  


 THÙY TRANG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích