Xử lý khoản chiết khấu thương mại

Chủ Nhật, 04/09/2016, 23:28 [GMT+7]

Hỏi: Công ty thực hiện chương trình xây dựng chính sách bán hàng có chiết khấu thương mại đối với khách hàng có ký hợp đồng, cam kết mức sản lượng và duy trì mua bán với công ty thì cuối năm tài chính được hưởng chiết khấu thương mại 1% trên doanh thu của khách hàng và chi trả vào tháng 3 năm sau. Vậy, công ty kê khai xử lý thuế đối với khoản chiết khấu thương mại như thế nào?


Trả lời: Trường hợp của công ty theo như trình bày thì khoản chiết khấu thương mại dành cho khách hàng được căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa đã thực hiện trong năm và số tiền chiết khấu thương mại được chi trả khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán (vào tháng 3 năm sau), do đó việc xử lý đối với khoản chiết khấu thương mại của công ty được thực hiện như sau:


Số tiền chiết khấu thương mại của hàng hóa đã bán trong năm được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa của lần mua cuối cùng trong năm hoặc kỳ kế tiếp của năm sau.


Công ty thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ số hóa  đơn cần điều chỉnh, số tiền chiết khấu, doanh thu, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.


VŨ THANH TÚ
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

 

.

các thông tin tiện ích